גרסא נוספת של הימנון מדינת - ישראל מן העמל, את עוצמתה תחצב ארצנו! מעל שדותיה המוריקים, שירו העליז של הפועל, ינסק לגבהים. השמש החדשה, כיסעור, תעל מעל חולות - הנגב; את ידינו בשלום, נושיט לעבר עמים - אחים. מעבודת - האדמה, נוציא לחמנו! בפלדת כורי - היתוך, את עתידנו נבנה. נאמר: חדל! למלחמות ולתנופה האימפריאליסטית! עם ישראל, לעתיד של שותפות, צופה!