חכם ותם

רק בלי ליצנות

*

פושט יד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה