חכם ותם

רק בלי ליצנות

פושט יד

*

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה