לא בדם,
ייכתבו עוד ספרי ההיסטוריה.
לא בזעֳף המלחמות,
ייווצקו פני העולם.

במבט של השלום,
תַבֵטנה העיניים.
במשבה של הרוח הרעננה,
האיבה בין העמים תִדָם.

את מקום השנאה,
יֵאֱחזו אהבה ושקט;
במקום כאב ושכול,
שמחת החיים,
תמלָא כל התבל.

יד תושט לעבר יד,
באש התקווה הלוהבת.
לא בדם המלחמות,
גְאון האנושות יָגֵל!