השיבולים - נגוהתם הזהיבה;
הפיזו קרני החמה.
המוני עמלים לעבודה,
עם נְסוק השחר הקיצו.
הכל מסביב, נסוּך התקווה החדשה.

הלמות פטישים עם טרטור מחרטות מסתרגת.
מכורי ההיתוך לחש לוהט.
זמזום מקדחות עולה מול מנופה נתמרת.
כּוּךְ כּוּךְ - קטר רוחש.

חקלאי בשדמתו קוצר וזורע.
בנאי, לתלפיות בונה.
מעבורות החלל,
מרקיעות לעברי הרקיע;
כאניות בים חורשות השדה.

המחר החדש,
כאלף מדורות - שלהבתו תגיח.
המון רעב ודל-אונים,
מנכאיו יתנער.
השמש הרענן תאיר,
ולקרב עולם תעירה.
רוח מרד, תישָב ותזמר!