גם כיום, עבדות משגשגת;
היא לא תמה, לפני מאות שנים.
 
עבדים חדשים קורסים,
תחת נטלו של הפַרֶךְ;
אך איש,
אינו מודע לדברים.
 
שכר נמוך ושעות עבודה אין חקר...
חוסר זכויות בסיסיות,
הפך לשגרה.
 
מהעם העני,
לוקחים עוד ועוד פירורי אושר;
אך ההמונים -
קולם לא נשמע.
 
רק בגבור הכרה מעמדית,
יתעצם מאבקנו!
עם צאת המוני מדוכאים לרחוב,
הארץ תזדעזע.
 
רק יחד; שכם בשכם,
נשנה את מצבנו
יחד,
נעקור הֶעבדות החדשה!