מנסה לחשוב עלייך,

ודמעות עולות בעיני...

לא התכונתי מעולם לפגוע בך,

אבל איני יכול להתחתן איתך.

 

ישועה ממני לא תבוא,

ואת יודעת מדוע...

זה לא שאיני רוצה,

אני פשוט לא מסוגל.

 

את לא נועדת לי,

ואני לא נועדתי לך.

במקום אחר

נמצאים המשלימים אותנו.

 

וגם אני צריך להפנים את האמת הזאת,

כי הכל היה חלום בהקיץ.

לא את שהוקצת לי,

ואין להצטער על כי אינך איתי.