תגובה.

חצי תגובה.

מקף חטוף ודי.

- נו חבר´ה, מה כבר ביקשתי?!