הצמאה מ

אני בת 18 אוהבת לחשוב ולנסות להבין מה קורה בעולם קראתי לעצמי "הצמאה" כי הרגש הכי חזק שלי זה הצימאון לקרבת אלוקים אמיתית

משפילה עייניים- וחוזרת

מכתבים לאלוקים 2

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה