רוצה למצוא נתיב

למילים הגבוהות יותר

לחזיונות מוארים, רוטטים

לפלס את דרכי

אל שערי דמעות -

שכך מובטחני -

לעולם

אינם ננעלים