הייתי רוצה להעניק לך

עלים ירוקים כמו עיניים

טובות וצוחקות

מרוח קל ושמיים,

שקטות ומלטפות כרגבי אדמה.

וכל הבריאות הברוכה הזאת.

אז תהיה גם אתה

צוחק וירוק ובעל כנפיים

ותרווה טל ורוח,

תעלה ותצמיר

למעלה מהעלים הכי גבוהים

שעל העץ הזה