לוּ יכולתי לעזור

שפה זרה

הוא עמד בתחנה כמדי בוקר
מחכה לאוטובוס
שיסיע אותו לעבוד
בבית האבות.
היום שבת" אמרתי
"ואין אוטובוסים".
הוא הביט בי משתאה
אבל לא יכולתי לעזור.
לא ידעתי את שפתו.

            כנף שבורה

ראיתי עורב שחור
מקרטע על הדשא
וכנפו האחת שמוטה.
הוא הביט בי מתחנן,
כמבקש את רחמיי,
אבל לא יכולתי לעזור לו
כי אינני יודע איך עפים
עם כנף אחת שבורה.