ובתוכךְ, האור הנשפך על מחלצותיי
מבהיק ברובו, אומר
הֵא לךָ האשה אשר אהבתָ.
והיכן מצידי, מסיט רוח ליבי לאחֵר
אחרת איך הייתי מרגיש?

ואת. שאינך חשה. בי עוברת צמרמורת.

מרגישה?