ליל שישי במיטה בין סדיני הקיץ מטיילת בדמיוני מבקרת אותך do you feel me מעלה ברוחי שוב, את פניך. עיניך- - מאירות לי כל כך. את חום גופך הקרב אלי ידיך מלטפות את שערי אֵת - - אותך. why am I alone חושבת, רוקמת, מעבירה קווים לאורך ורוחב גופך. בדמיוני- - אתה שוב איתי.