שולי אן

אין לי מה לאמר...כלום כבר לא נשאר ...

צורה לי

ניגודים נמשכים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה