הטבע, יופיו יוסיף בהרהב! עצים וסבכי – שיח, עלוותם – תוריק כשלהבת; חולות – שממה, עוד יפרוץ זהבם. נחלי – איתן, ישצפו במלוא – הזרם, בין המישורים וההר. הטבע יפרח! בים של גנים, אילנות ילבבונה; רוחות רעננות, ינשבו מתוך איבכת – השחרית. יופיו של הטבע, ירהיב בהוד וזוהר ומנגינתו, לעולם לא תפסיק!