מעל בתי לוד גרזן הסירו!
אל החופש תשלחו דחפורים.
את חיי התושבים אל תחריבו;
חישבו על עתיד הילדים.

בתושבים תמימים, סכינים בגבם אל תִתְקוֹעוּ!
כלפי אוכלוסיה ערבית, די להיות גזענים.
חרב ההריסות הסירו!
הניחו לנפשותם של בתים!