כתבי! גם אם אין לך מה לומר
כתבי עד צאת
כתבי, גם אם אין לך עט

ולאחר-
דברי. אמרי
מילותייך לחלל השקוף. זה אני
כאן לידך. אינך מרגישה?

אינך מרגישה.