"זו הפעם הראשונה שלא חלמתי", את אומרת

ואני נזכר איך אני מתהפך

משתמך בכרים נאבק בבוקר המוקדם הזה.