באייר הלכנו
לספור את האירוסים
.במורד הגבעה
.היו שם רק חרציות

,כאשר האביב מדלג על החורף
.האירוסים אינם פורחים
בשנה הבאה
.אולי יהיה חורף