חסר מעוף

איני יודע, כנראה שגם אתם

את, מול מקלדת

סוד יחסינו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה