חסר מעוף

איני יודע, כנראה שגם אתם

ולסיום סיומת

שור זועם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה