חסר מעוף

איני יודע, כנראה שגם אתם

ולסיום סיומת

סוד יחסינו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה