קפיצים, בניגוד לבני אדם

תמיד חוזרים למצבם המקורי.

בני אדם,  בדומה לקפיצים

לא מבדרים אותי.

 

***

 

השעה כבר לא אחת בלילה

ואני אפילו לא מנסה

הטלוויזיה על ערוץ 21

ואני במסך - בוהה