בהרחק, מעבר לימים וכפור – השלג, עולה ופורצת תכלת – הרים שגיבים; השמש, ממעל יוקדת בהפץ – קרניה חמים. ענני – ערפילים וכחל איבכת – הבוקר, חולפים בשובל מעל האדמה; הכל לובש – יופי, של היום המתעורר לתחייה. פסגות אמירות ומכוסות צחורו של השלג, הזדקר – נישאות, אל הרקיעים; הכל לובש – יופי, גם מישור ופסגה!..