תודה ליוצר משה לימור ששירו על אודות נר שבת על החלון עורר אותי לכתוב שיר זה:.

 

נר

בודד

מן

החלון

זיק שלוח של אמונה

מבליח בתוך הסופה

בלב סופת ישימון.

קידוש השם בליל סער

וסוער לב האם

ויאר שם ישראל

עלי היפתח השער

לבוא מושיע וגואל.


כי בשם הקודש נשבעת

שלא יכבה נרו לעולם ועד

ועוד הפסוק הקדוש מהדהד,

כי באור הנר נגעת

ואורך באורו מלהט.