השיר נכתב לאחר פריצה על ידי בן עוולה, שאירעה בבית הכנסת בו אני מתפלל, -------------------------------------------------- יש לו אל אחד בלבד: אל שעטיפתו אבקת לבן אך מבפנים שחור ומר נשמתו שהייתה לבנה נעשית שחורה כפיח המצפון והמוסר רחקו ממנה אט אט ופינו המקום לאטימות אכזרית את הקודש יחלל את הצדקה יחמוס את הקופה יגרוף: להיכל יכנס ברגל גסה ובלב שחץ תוך ניסור הסורגים: הסורגים האחרונים של שרידי מצפונו