אשה וילדים

ואשה ותשובה

ואם הסליחות

ואשה בצחוקה

וזרם חשמל מחבר

וגם משתק תנועותיך

לבל תשתתק, לבל תצעד

הנה מאי שם קול צורח וצליל פצוע

ולב שהלמות התוף שיתקו חירותו

ושמי חיים עוררוהו

ואתה ניצב בינות

אהבה ישנה וחדשה

ומתחדשת ומשתקת ומסלפת

 

שנים תמימות

שתי חומות מפרידות

ועיניך דומעות וצוחקות

 אתה תוהה

וגם יגע

אתה אוהב וגם שונא

מפכה בהשראה

ופוקח חיוך, עין

ונס ודגל.