עוד מעט תבוא

ותשב על שולחני;

מה אביא לה?

מה תהא

מנחתי?

 

גינת ירק

לענק

בתחום אלפיים אמה,

ארוץ מהר

לפני בואה.

 

ואלקוט מגדים,

ואשימם בחולצתי

בשעת ערביים

ואקח לה גם

תאומים

מן הדודאים –

שניים.

 

אחד לשמירה

ואחד לזכירה

וחלות קלועות להם

לצמת מִשְנֶה ארוכה.

 

ארוץ מהר

ואפזז

לפני מרכבתה:

בואי בשלום

שבת המלכה.