בת העין מטפטפת

שיריה

דעתה

ודמעותיה

 

מבין קונכית המוח

תולעת

הדעת יוצאת

אל עבר התפוח

בעץ הסמוך