אל תאיר לי

את הרגשות

 

אהבתי

 

יותר כשהיה

חשוך

 

ולא ראיתי

 

אותך

 

ביניהם וביני