סיני גז

?

שיר למשורר מת

לכתוב שירה ולמות לאט

קישורים שאקח עימי
עוד מקום ועוד אחד
עולים מעלה