סיני גז

?

שכחתי שזה כמו מחר

שיר למשורר מת

קישורים שאקח עימי
עוד מקום ועוד אחד
עולים מעלה