סיני גז

?

שיר למשורר מת

(נעלם)

קישורים שאקח עימי
עוד מקום ועוד אחד
עולים מעלה