בכח היצירה

אקרא ליושבת בגינה.

 

הרי אתמול ירדו גשמים

וגינתך, המלאה בשורות שורות

נרטבה על לשד מילותיה?!

 

בישיבה מזרחית אקרא

לקרן שמש יחידה

שתמטיר,, תטפטף,,

לסובבת בודדה. 

 

אחרי שני בתים וקצת

אקרא למהלכת בגנים

לטפס במדרגות ביתה

ולתפוס מחסה

 

אולי מחר זה יתגשם