אתה משיל זכרונות מכין גופך לתקופת הקרה וכשזה בא אתה עומד עירום בוכה על "למה עזבתני".