אפילו אם תחכה לטרמפ בכביש מלא מכוניות לא בטוח שיעצרו לך, אך אם תוסיף לצדך פני בחורה יתהפך המקרה כולו.