שיר לחיריה (על פי "ים המוות"/"עין גדי") הר הדמן השחור בלאט יסריח וממעל משאית קטנה תחרוק את הזבל בדממה לשפוך (בפתח גנובה) שקיות ירק-רקות לזרוק המזבלה תחמיץ בלהט שמש אך ניצב ועומד עוד ההר סחי ישן יבאיש כמו באמש ועתיד מצחין צופן לה המחר חיריה, חיריה מה היה כי צחנת בחמה חיריה, חיריה נחלי גריז זורמים ממרומה חיריה, חיריה לך השחף יצרח ויחלוף - מעלייך ילבין במעוף לך השחף יצרח ויחלוף