שושן שחור

רוצה להפוך שחור לצחור, משתדל לראות את האור.

תוכי יוסי

אהבה סתם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה