שושן שחור

רוצה להפוך שחור לצחור, משתדל לראות את האור.

המילה שהלכה לאיבוד

אהבה סתם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה