שושן שחור

רוצה להפוך שחור לצחור, משתדל לראות את האור.

אהבה סתם

תוכי יוסי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה