שושן שחור

רוצה להפוך שחור לצחור, משתדל לראות את האור.

אהבה סתם

המילה שהלכה לאיבוד

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה