עכשיו אני יודעת נפתרה התעלומה "ואם רק יידע?.. ואם רק לי חיכה?..." ואין עוד "מה אם?" ו-"אולי?" התשובה כבר ניתנה עכשיו אני יודעת עכשיו אני חופשיה איך ירגיש עורו בקצוות אצבעותיי, והאם שפתיו רכות לנשיקה? עכשיו אני יודעת שלעולם לא אדע