כשאני רואה את עצמי על פי מי שאני רוצה להיות - אני מי שאני רוצה להיות והדרך פתוחה לפני ואני מאושרת. כשאני רואה את עצמי על פי מי שהייתי, בעבר הלא כל-כך רחוק אני לב שבור ופגוע ומשוסע ותהום פעורה לפני ואני נופלת. וכשאני רוצה לראות את עצמי על פי מה שיש כרגע ממש ממש עכשיו אני מחפשת לי בעיניים לא מוצאת, לא יודעת, לא רואה מי אני. (אז מה הוא יראה?)