הוא בודד, אומרים כולם, גלמוד יהיה תמיד. הוא נכה רגשית, אף פעם לא ימצא אהבה. הוא אהב, ואין לו את היכולת לאהוב יותר. הוא היה, ואיננו, ולא יהיה עוד לעולם. אתה בודד, היא אומרת לו, בשניה שאותו נטשה. אתה נכה רגשית, אני לא יכולה להיות איתך יותר. אתה אהבת, ולכן אותי לא תוכל לאהוב. אתה היית, ואינך, ולא תהיה עוד לעולם. אני בודד, אני רושם לי ומסכם מסקנות: אני נכה רגשית, אף אחת לעולם לא תתרצה לי. אני אהבתי, ויותר לי לא מגיע. אני הייתי, ואינני, ולא אהיה עוד לעולם. ובשמים יושב רבון העולמים, יושב ומתכנן תוכניות: הוא בודד, אבל עוד מעט לו תהיה עזר. הוא נכה רגשית, באופן זמני. הוא אהב, והוא יאהב שוב בקרוב. והמלאכים מוסיפים ואומרים, כלפי היושב במרומים: הוא היה, והוא הווה, והוא לנצח יהיה.