שביבי מחשבות

יחד מתקבצות,

עולם שלם נברא

תוך כמה דקות.

 

פלא פלאים

הוא הדבר,

כיצד מתוך נשמתי

יצירה חדשה הולכת ומתגלה.

 

מבט פנימי נוסף –

לעולם שאני משתדל להסתיר,

התבוננות נוספת –

בדברי הסתר אשר בלבי.

 

וכשהיצירה גמורה,

והיא מתוספת

ליצירות שכבר קנו להם מקום,

הרי עולמי פרוש בפני – 

להתבוננות העצמית שלי.