ענני אוהב הבריות ענני

ענני בורא הכאב ענני

ענני גדול דעה ענני

ענני דרך מדריך ענני

ענני המאיר מחשכים ענני

ענני ומחזק נדכאים ענני

ענני זוכר צער ענני

ענני חומל דלים ענני

ענני טובים מעשיו ענני

ענני יושב סתר ענני

ענני כליל השלמות

ענני לב הבריאה ענני 

ענני מזווג זיווגים ענני

ענני נותן תקוה ענני

ענני סועד אומללים ענני

ענני עזר ממציא ענני

ענני פודה שבויים ענני

ענני צור בטחוני ענני

ענני קורע גזירה ענני

ענני רופא כאב ענני

ענני שומע תפילה ענני 

ענני תומך בודדים ענני