השירים הם חיי

אהבותיי,

אכזבותיי

מחשבותיי

רצונותיי

הדרכים בהם הלכתי

השירים הם עצבות

תמימות

השתוממות

התקווה לשלמות

אותה חיפשתי...

השירים הם השתיקה

הדקה

הצעקה

המעיקה

והשלווה המתוקה

עת שכתבתי...

הם רגעים שרציתי

לשכוח

לזכור

למחוק

לנצור

בלב עמוס

שמחות

כוחות

הבטחות

ודמעות מלוחות אותן שפכתי...

והם תמיד שם איתי

עת בדידותי

אותי רוקנה בלי הכנה

והם תמיד שם איתי

עת שימחתי

אותי הציפה עד גדותיי...

השירים הם חיי...