אוריצפת .

רק על עצמי לספר לא ידעתי.

אֵין יוֹתֵר יְלָדִים בְּלוֹדְז

געגועיי לתלתלי ברזל

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה