לחשתי אותך לרוחות השמיים שיוליכו הקול. ניסיתי למצוא נחמה באלפי ההדים השקופים, ברסיסי הכחול. הורדתי גשמים אל הארץ על פני אדמה שידעה רוויה. שתהיה צמחיה. לא ציה. וכל הנחלים הולכים אל הים והוא עולה על גדותיו. הוא בכה וליטפתי גליו. זה שנגע בליבי העלה אש חיה שתצרוב כשירחק. הכוויה. חולת-אהבה הייתי בארץ נכריה.