במחאה, על מדיניותו הכלכלית של שר האוצר בניימין נתניהו

מעניי הארץ פת אחרונה לוקח;
מסולת עמלם של עמֵליה,
עבור העשירים מגדלי שן בונה.
מקצץ בשכר;
בקצבאות לנזקקים,
להבות-גזר משלח.
בטובת ההמונים - בכיפה רודה.

ככל שרב מספרם של קָשי יום -
כך שמחה בנפשו אוחזת.
כמה שיותר חסרי בית,
הדבר, כהצלחה, נחשב.
ימי טאטצ´ר - לישראל "קרנם" העתיקה.
עוני מרוד - המרחב נשטף.

האם רוחש הוא רגשי מצפון?
האם בכליותיו - מידתו בוערת?
האם רחמיו, מסוגלים להיכמר?!

לא, אין לו לב אדם!
לבו - בזלת.
במעותם של אביונים יתעמר!