מוקדש, לנשותיהם של החקלאים מהנגב, הנאבקות נגד הממשלה שפוגעת במצבם הכלכלי של עובדי אדמה בישראל מעל גני יַרָק ושדות שיבולת, רוח קרב עולה. בידי נשות עובדי אדמה, אלומת תנובה מונפת; משב מהפכה נשא. חקלאי ישראל! עוז רוחכם הגבירו. הגביהו מעוף תקוותכם. תצאו לקרב! את המדינה, בלהט מהפכני תרעידו. העם, יצעד בעקבותכם!