בהינץ החמה יקום עולם חדש;

הכל ישתנה,

בהיתמר עמוד השחר.

ההמונים יצאו אל הקרב;

אל קרב-עולם גדול וללא תקדים.

 

במקום מגדלי-שן יגדלו החרולים;

העושר והעושק יפלו לפי חרב.

נצא לקרב עולם מהפכני;

לא ניאות יותר להיות טרף!