שיר לכבוד חג - החנוכה על מפחסי – הארץ, העקובה דם וזֶווע, חג – אורי – התקווה החדשה, רד; נרי – הזריחה המתבהרת, על שדותיה – נבזק. קרן – אור של דרור ושיחרור, כבימי – מקבים, צונחיה בשביטיה; אש – החופש המיוחל, מאימפריאליזם, מתלקחה בלהבות. השמש, עולה ממעל ויוקדת, בהַצת, את התלמים לבאות!