בעזרת ה' * פתאום עוברת תקופה במין מעבר חד כזה, כבר אינך חסין תחת קטגורית קטין, לא תהיה יותר ילד, נחרצות, וכמו נפתח פתח לדרך חדשה, ורוחות מנשבות משם על פניך, מסיטות את הפוני, מרחשות ומלחשות על העתיד המתהווה, דרך הוילון. אנשים זרים כבר לא יאמרו לך 'ילד', תתחיל להתענג על 'אדוני' או 'איש' או 'בן-אדם' מה לך נרדם, קום קרא, התחדשת. ואיזה כיסוף קטן חולף בך כשילדים עם עגלת קניות מטיילים ברחובות עם קרשים     אבל הוא נעלם נשטף בחטף לאחור נסחף * ברוך הבא לעולם, ילד, נקווה לשיתוף פעולה, תפוס את מקומך.       (נכתב בשטף, בלי עיבוד רציני)