א.  להטיל את עצמי אל החופש   ואיני שוכח דבר; דבר אינו קיים כלל רק חופש עצום ומגמד ושולט ואפלו קצת אכזרי ואני, באוניי. ב. מעבר לדלת המערה החשוכה שלעולם אינה נסגרת נחשפת פיסת חופש מחופשת לתמונה קטנה שעולה מן המדבר ותמרות עשן המדורה מטיילות במערה ובחוץ נעלמות כמו לא נשרף דבר. ג. אני משוטט בין חגווי הסלע מחפש אחר --- ? אך רק השקט משמיע את קולו שאינו סובל כל קול אחר. מסתר המדרגה מטפסים שני צבאים ואני בין חגווי הסלע נפעם מכנס בי צבעים משַחֵר.