היידיש מתנגנת פוצחה בשיר-מזמור מילים כמו "איך" ו"יו" עושות אותי שיכור. מילים כמו "איך" ו"יו" עושות אותי שיכור אך זר לה אשאר, דבר לא יעזור...         שיר זה נכתב בסביבות 94-93', אך כיום- כבר איני זר לה או היא לי. ניתן לומר, כי אנחנו ידידים טובים...