לא איוויתי חזור
אך לא פחדתי פחד
רק כירסם בי לבי
בנימת שאלה.

ושדה של כותנה, שצמח באין יעד, העטני לבוש, של פיסגת התחלה.